ÜÇLÜ SORUMLULUK & ÇEVRE VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Doküman No: DMZ_016

Yayın Tarihi: 10.03.2015

Revizyon Tarihi : 06.11.2017

Dönmez Varil A.Ş, Iso Tank konteyner -tanker temizleme ve atık geri dönüşümü konusunda benimsemiş olduğu misyonu doğrultusunda, şimdiki ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak, gerek çalışanları gerekse de sosyal paydaşlarına faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini istisnasız temin etmek, üçlü sorumluluk kurallarını uygulamak amacından hareketle;

  • Ulusal ve uluslararası çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyacağını,
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler çerçevesinde taşıma şartlarına uygun ekipman ve araçlar kullanacağını ve bu ekipman ve araçları kullanan personelin alkol ve uyuşturucu kullanmayacağını, davranış temelli emniyet başta olmak üzere gerekli eğitim ve akreditasyonu sağlayacağını,
  • Müşteri gerekliliklerini karşılayacağını ve üçüncü şahısların, personelinin ve müşteri mal-mülklerinin korunmasını garanti altına alma yönünde azami mevcut olanakları kullanacağını,
  • Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlarken çevresel risklerin en aza indirgenmesi, enerji tasarrufunun sağlanması, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasının sağlanmasına katkıda bulunabilmek amacı ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında uygun donanıma sahip temizlik istasyonları ve temizlik yöntemleri kullanacağını,
  • Şirket çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacağını, çalışanlarına huzurlu ve güvenilir bir ortam teminine yönelik tüm gerekleri azami dikkatle gözeteceğini ve yerine getireceğini,
  • Şirketin üçlü sorumluluk, çevre ve güvenlik politikası ile ilgili olarak, tüm müşterileri, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler ve tüm sosyal paydaşları ile güvenlik ve çevre konusunda açık iletişim kuracağını ve sürekli geliştirilmesi yönünde çabalayacağını,
  • Gerek mevcut faaliyetleri dahilinde gerekse yeni faaliyet ve yatırımlarını gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği gereklerini sağlayacağını ve çevrenin korunmasına yönelik tüm gerekleri de azami dikkatle gözeteceğini ve yerine getireceğini,
  • Performans ve uygulamalara ait bilgilerin toplanıp raporlanarak kayıt altına alınacağını,
  • Yukarıda belirtilen maddelerin, aynı zamanda tüm servis sağlayıcıları da kapsayacak şekilde Dönmez Varil’in tüm faaliyet ve hizmetlerinde uygulanacağını beyan eder.