SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE/KALİTE( SEÇ-K ) POLİTİKASI

Doküman No: DMZ_015

Yayın Tarihi: 10.03.2015

Revizyon Tarihi : 06.11.2017

Dönmez Varil A.Ş.’ de Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ( SEÇ-K ) sorumlulukları, işimizi yapmak için kullandığımız yolun bir parçasıdır. SEÇ-K ile ilgili konu ve sorunların başarı ile yönetilmesi iş stratejilerimizin en önemli unsurlarından biridir. Bu politikanın uygulanmasını izleyerek ve teşvik ederek, hem çevrenin hem de çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve genel olarak toplumun korunmasına yardımcı oluyoruz. Dönmez Varil A.Ş. en son teknolojiyi kullanarak temizleme ve atık geri dönüşümü hizmetlerini gerçekleştirirken sağlık, emniyet, çevre ve kalite konularında sektöründe öncü olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle; ilgili kanun ve yönetmeliklere kesinlikle uymakta ve güncelliğini takip etmektedir.

Hedeflerimize ulaşabilmek için temizleme ve geri dönüşüm faaliyetlerimizden kaynaklanan SEÇ-K risklerini tanımlayacağız ve bu riskleri pratikte mümkün olan en düşük düzeye indireceğiz. Hedefimiz faaliyetlerimizin çevreye etkilerini en aza indirmek iş kazası ve meslek hastalıkları yoluyla etkilenebilecek tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve genel olarak herkesin görebileceği zararları önlemektir. Faaliyetlerimizi, yangınların önlenmesi ve çevre kazaları, hasarların kontrol altına alınmasını sağlayan bir tarzda yürütüyoruz.

Tüm çalışanlar, faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları veya şahit olduklarını ucuz atlatımları ve olayları ilgili departmana raporlamakla yükümlüdür.

Çalışanlarımıza gerekli ortam ve eğitimleri sağlayarak, teknolojinin takip edilmesi ve süreçlerimizin verimliliğinin arttırılması sağlanır. Çalışanlarımız, yönetim sistemimizin ve müşterilerimizin şartlarına uymayı ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Bütün çalışanlarımız için emniyetli çalışma ortamı oluşturmak gayesiyle risk önleyici tedbirler alarak çalışmaya devam edeceğiz ve tüm çalışanlarımız için aralıksız emniyet eğitimleri vermek ve uygulamaktan, programın tüm yönleri ile ilgili görev ve sorumlulukları dağıtmaktan ve bütün olayları detaylı incelemekten sorumlu olacağız. Vakalardan ders çıkarıp bu dersleri çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşacağız.

Şirketimizin istisnasız tüm üyeleri, bu şartlara bağlı kalarak ve daima müşteri ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflerler. Bu amaçla kurduğumuz kalite, çevre, güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerimiz sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.