İŞÇİ POLİTİKASI

Doküman No: DMZ_017

Yayın Tarihi: 10.03.2015

Revizyon Tarihi : 06.11.2017

Çalışanlarımız, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı her zaman nazik, saygılı ve hizmete hazır durumda olacaktır.

Çalışanlarımızın kişisel bilgileri ve ilgili gizlilik haklarına ve itibarına saygı duyulacaktır.

Çalışanlarımız tesisimizde çalıştırılmaya zorunlu tutulamaz. Kanun ve kurallarına uygun olarak iş akitlerini serbestçe sona erdirme özgürlüğüne sahiptirler.

Saldırgan davranış, cinsel taciz, hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk, fiziksel ve sözlü şiddet vs olduğunda müsamaha gösterilmez ve yönetim kurulu kararıyla iş akitleri direk fesh edilecektir.

Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam(yerleştirme), terfi, sosyal haklar vs sürecinde deneyim, beceri düzeyi, liyakat gibi değerlendirme kriterlerimiz sonucunda ırk, din, inanç, yaş, cinsiyet gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir.

Yasa ile belirlenmiş olan asgari yaşın altında olan (Çocuk işçi) kesinlikle çalıştırılmayacaktır.