EMNİYET POLİTİKASI

Doküman No: DMZ_013

Yayın Tarihi: 10.03.2015

Revizyon Tarihi : 06.11.2017

Bu politika DÖNMEZ VARİL A.Ş.ye yöneltilecek saldırı ve tehditlere karşı şirket çalışanlarının mal varlığının, bilgi birikiminin ve imajının korunmasını hedefler. Profesyonel bir güvenlik teşkilatı ile desteklenen politikanın uygulanması, ilgili bölüm yönetiminin sorumluluğundadır.

Amacımız, güvenli bir ortam yaratmak, ekonomik kayıpları en aza indirmek firma faaliyetlerinin kesintiye uğratılmasını önlemek ve şirket bütünlüğünü ve imajını korumaktır.

DÖNMEZ VARİL, güvenlik faaliyetlerini sistematik olarak yürütür.

  • Güvenlik faaliyetlerini, genel iş ilkelerini, ülke kanunlarına ve uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek
  • Tüm riskleri belirleyerek ve değerlendirerek uygun çözümleri uygulamaya koymak,
  • Her türlü olay ve acil durumun olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik faaliyet ve mücadeleyi kapsayan prosedürleri hazırlamak.
  • Aksi yasalarla belirlenmedikçe veya riskin başka yöntemlerle kontrol altına alınması mümkün gözükmedikçe silahlı personel kullanımından kaçınmak,
  • Güvenlik bilincinin ve sorumluluğunun tüm şirket çalışanlarınca benimsenmesi konusunda gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamak
  • Güvenlik önlemlerini kırmaya ve tehdit etmeye yönelik her türlü olayın kayda alınmasını ve soruşturulmasını sağlamak.
  • Güvenlik önlemlerinin uygunluğunu belirli aralıklarla gözden geçirmek.

Dönmez Varil A.Ş. olarak, bu politikanın şirketimizin operasyonel kontrolü altında bulunan tüm faaliyetlerimizde aynen uygulanacağını taahhüt ederiz.