DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK POLİTİKASI

Doküman No: DMZ_010

Yayın Tarihi: 10.03.2015

Revizyon Tarihi : 06.11.2017

Bu politikanın temeli, güvensiz insan davranışlarını belirleyerek, takip etmek ve ortadan kaldırmak için kullanılan Davranış Odaklı Güvenlik programının üst yönetimde dâhil olmak üzere tüm Dönmez Varil çalışanları tarafından uygulanacağının taahhüdünü içermektedir.

Dönmez Varil A.Ş. genelinde oluşturulan takımlar tarafından yapılan davranış analizleri, güvenlik kültürünün temeli olan insan davranışları içerisinde yer alan güvensiz insan davranışlarını hedef almaktadır. Oluşturulan

sistem içerisinde güvensiz insan davranışları planlı/plansız denetimler ile belirlenir ve sonuçları çalışanlarda dâhil olduğu tüm taraflar ile paylaşılır ve alınması gereken aksiyonlar sistemsel olarak alınır.

Şirketimizin istisnasız tüm üyeleri, bu şartlara bağlı kalarak tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedefler. Bu amaçlar ile kurduğumuz davranış odaklı güvenlik sistemini de sürekli iyileştirmeyi ve yıllık olarak belirlenen Davranış Odaklı Güvenlik hedeflerine ulaşacağımızı taahhüt ederiz.