ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İmalat yöntemlerinin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve giderilmesinin gerekliliğini benimsemiş ve bunu üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

DÖNMEZ VARİL olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevresel kirliliği önlemeyi ve her sahadaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz:

  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.
  • Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
  • Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.
  • “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” nin tüm gerekleri yerine getirilir.
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, Şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.
  • Sadece çevre korumakla kalınmaz, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılınım sağlanır, bu amaçla projeler oluşturulur ve/veya oluşturulan projeler destek verilmeye çalışılır.
  • Çalışanlarının sağlığı ve çevrenin korunmasıyla ilgili tüm personelin eğitilmesi başta olmak üzere her türlü tedbirlerin alınmasını taahhüt eder.

Çevre politikamız, tüm çalışanlarımız ile iletişim kurduğumuz tüm üçüncü gerçek ve yasal kişilere duyurulacaktır. Bu politikaya dayalı olarak belirlediği amaç ve hedeflerini her yıl yeniden gözden geçirecektir.